ที่เที่ยวระหว่างไปเกาะหมาก Archive

  • ศาลหลักเมืองจันทบุรี ตั้งอยู่ถนนท่าหลวง ตรงข้ามกับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นสถานที่อีกที่หนึ่งหากมากราบไหว้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ตัว โดยปรวัติศาสตร์ไม่ปรากฏหลักฐาน ว่าสร้างขึ้นเมื่อใด เป็นเพียงการสันนิษฐานว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงสร้างขึ้นเมื่อครั้งที่เสด็จเข้าเมืองจันทบุรีเมื่อปี พ.ศ.2310

    ศาลหลักเมืองจันทบุรี ที่เที่ยวระหว่างเดินทางไปเกาะหมาก

    ศาลหลักเมืองจันทบุรี ตั้งอยู่ถนนท่าหลวง ตรงข้ามกับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นสถานที่อีกที่หนึ่งหากมากราบไหว้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ตัว โดยปรวัติศาสตร์ไม่ปรากฏหลักฐาน ว่าสร้างขึ้นเมื่อใด เป็นเพียงการสันนิษฐานว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงสร้างขึ้นเมื่อครั้งที่เสด็จเข้าเมืองจันทบุรีเมื่อปี พ.ศ.2310

    Continue Reading...