ที่เที่ยวระหว่างเดินทางไปเกาะหมาก Archive

 • ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงพระยาตรัง เป็นก๋วยเตี๋ยวที่ดังในจังหวัดจันทบุรีอีกที่หนึ่งซึ่งชาวจันทบุรีเองก็รู้ดีว่า ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงพระยาตรังที่นี่อร่อยมาก และมีอายุมากว่า 30 ปีแล้ว ที่ผมกูรูฟอร์ดแนะนำร้านนี้ก็เพราะว่า หลายๆเว็บได้นำร้านนี้ไปพูดคุยกันเรื่องความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวว่า “หากใครที่ได้มาหรือผ่านจังหวัดจันทบุรี ก็ควรจะแวะกินก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงด้วยนะ ไม่อย่างนั้นเขาจะว่ามาไม่ถึงจังหวัดจันทบุรีเลยทีเดียว”

  ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงพระยาตรัง แวะชิมชิว จังหวัดจันทบุรีได้เลยครับ

  ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงพระยาตรัง เป็นก๋วยเตี๋ยวที่ดังในจังหวัดจันทบุรีอีกที่หนึ่งซึ่งชาวจันทบุรีเองก็รู้ดีว่า ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงพระยาตรังที่นี่อร่อยมาก และมีอายุมากว่า 30 ปีแล้ว ที่ผมกูรูฟอร์ดแนะนำร้านนี้ก็เพราะว่า หลายๆเว็บได้นำร้านนี้ไปพูดคุยกันเรื่องความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวว่า “หากใครที่ได้มาหรือผ่านจังหวัดจันทบุรี ก็ควรจะแวะกินก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงด้วยนะ ไม่อย่างนั้นเขาจะว่ามาไม่ถึงจังหวัดจันทบุรีเลยทีเดียว”

  Continue Reading...

 • อีก 1 สถานที่อันศักสิทธิ์ ของจังหวัดจันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสธินิรมล หรือโบสถ์คาทอลิก แห่งนี้ เป็นโบสถ์สไตล์โกธิค หรือโบสถ์ ทั่วไปแบบสไตล์ยุโรป ก่อสร้างโดย ชาว ไทย – ญวน คาทอลิก มิใช่โดยชาวฝรั่งเศษแต่อย่างใด เริ่มก่อสร้างใน สมัย รัชกาลที่ 5 โดยคุณรู้หรือไม่ว่า โบสถ์แห่งนี้ ก่อสร้างโดยใช้ เปลือกหอย…เป็นส่วนประกอบสำคัญในการก่อสร้างขึ้นมา

  อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี

  อีก 1 สถานที่อันศักสิทธิ์ ของจังหวัดจันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสธินิรมล หรือโบสถ์คาทอลิก แห่งนี้ เป็นโบสถ์สไตล์โกธิค หรือโบสถ์ ทั่วไปแบบสไตล์ยุโรป ก่อสร้างโดย ชาว ไทย – ญวน คาทอลิก มิใช่โดยชาวฝรั่งเศษแต่อย่างใด เริ่มก่อสร้างใน สมัย รัชกาลที่ 5 โดยคุณรู้หรือไม่ว่า โบสถ์แห่งนี้ ก่อสร้างโดยใช้ เปลือกหอย…เป็นส่วนประกอบสำคัญในการก่อสร้างขึ้นมา

  Continue Reading...