ศาลหลักเมืองจันทบุรี ที่เที่ยวระหว่างเดินทางไปเกาะหมาก

ศาลหลักเมืองจันทบุรี ตั้งอยู่ถนนท่าหลวง ตรงข้ามกับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นสถานที่อีกที่หนึ่งหากมากราบไหว้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ตัว โดยปรวัติศาสตร์ไม่ปรากฏหลักฐาน ว่าสร้างขึ้นเมื่อใด เป็นเพียงการสันนิษฐานว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงสร้างขึ้นเมื่อครั้งที่เสด็จเข้าเมืองจันทบุรีเมื่อปี พ.ศ.2310 เพื่อใช้เมืองจันทบุรีเป็นที่รวบรวมไพร่พล ศาสตราวุธยุทธภัณฑ์ และเสบียงอาหาร เพื่อไปกอบกู้กรุงศรีอยุธยา

ตัวศาลเดิมน่าจะสร้างด้วยศิลาแลงซึ่งยังปรากฏร่องรอยให้เห็นอยู่แต่ก็ชำรุด โทรมไปมากจนไม่อาจทราบว่ามีรูปทรงอย่างไร ส่วนหลักเมืองและตัวศาลนั้นสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2524 และได้มีการบูรณะซ่อมแซมตัวอาคาร และปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความงดงามสมศักดิ์ศรีของเมือง ปัจจุบันไม่นักท่องเที่ยวเข้ามากราบไหว้เป็นจำนวนมาก เมื่อท่านใดที่ผ่านมาทางจังหวัดจันทบุรีแล้ว ก็ควรที่จะมาสักการะสักครั้งหนึ่ง ให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง ก่อนเตรียมตัวไปเกาะหมาก

แกลอรี่ :

[nggallery id=38]

แผนที่ :

[wp_geo_map]

About admin